Vinske kraljice

Ker je dobivala prireditev Kmečki praznik iz leta v leto popolnejšo podobo, je pripravljalni odbor v septembru 1987 na predlog Magde Jamšek sprejel odločitev o imenovanju svečinske vinske kraijice, po vzoru nekaterih znanih vinogradniških pokrajin v Franciji in Nemčiji.

Čeprav naš takratni sistem ni bil najbolj naklonjen kraljem in kraljicam, nismo imeli težav, ker je znala Marija Radmilovič, sicer tudi idejni vodja kmečkega praznika, čudovito pripraviti izbor in kronanje. Svečinska vinska kraijica naj ne bi bila samo simbol časti in oblasti, temveč naj bi predstavljala Svečino in njene vinogradnike navzven, torej promovirala vino in vinogradništvo, v kraju pa poskrbela za aktivnosti, ki bi pripomogle k hitrejšemu in kvalitetnejšemu razvoju vinarstva.

Oglejte si tudi
TIC Svečina
Plač 7
2201 Zgornja Kungota
t. +386 (0)41 917 001
www.svecina.com
info@svecina.com
Facebook
pridružite se nam na FACEBOOKu
Google+
obiščite naš Google+ profil