Več o zgodovini svečinskih vinskih kraljic

Izbor prve vinske kraijice je potekal na igrišču v okviru kmečkih iger, kjer je bil postavljen improviziran vinograd na kolje. Množica ljudi na šestem kmečkem prazniku je opazovala skupino šestih spretnih vinogradnic pri vinogradniških opravilih. Šparone so vezale po starem s trto, rozge pa s slamo, ki si jo je bilo potrebno pripraviti in zvezati na "hlapca".

Najhitrejša in najspretnejša je bila Anica Halič iz Ciringe, ki je povsem pravilno odgovorila tudi na postavijena vprašanja iz vinogradništva ter tako pokazala najboljše praktično in teoretično znanje. Komisija jo je s pomočjo gledalcev soglasno imenovala za prvo svečinsko vinsko kraljico. Kronanje je opravil Franc Jaušovec, učitelj vinogradništva iz Kmetijske šole Svečina. Kraljici so na glavo nadeli krono, spleteno iz rozg vinske trte in jo posadili na vinski sod.

Šele pozneje dobi kraljica novo krono, pri izdelavi katere sodelujeta Mirko Černko in umetnostni kovač Bemard Vogrinc. Sešit je tudi kraljičin plašč, ki ga bo nosila ob protokolarnih priložnostih. Blago za kraljičin plašč kupita in podarita zakonca Klarič, pri šivanju sodeluje Marija Golob.

Čez eno leto je odbor imenoval drugo vinsko kraljico, Mileno Vrezner, mlado vinogradnico iz Ciringe, ki je kazala izredne sposobnosti na področju vinogradništva in vinarstva, obenem pa je redno sodelovala v kraju pri različnih aktivnostih. Kronanje je opravil Franc Brus iz Ciringe, ki je takrat veljal za človeka z največjim ugledom in sposobnostmi za takšna protokolama opravila. Spomnim se besed Franca Brusa ob kronanju: " Naj moje uvele ustnice poljubijo Vaše visočanstvo. " Besede so nakazovale spoštljivost do kraljice, obenem pa žal že načeto zdravje tega pomembnega Svečinčana.

Leta 1989 odbor imenuje novo vinsko kraljico, Anico Elšnik, ki je prav tako slovela kot ena zelo sposobnih vinogradnic v kraju. Ker se je njen mož Ivan intenzivno ukvarjal z gospodarjenjem in delom na kmetiji, se je lahko Anica bolj posvetila dolžnostim kraljevanja. Kronanje je opravi Jože Protner, kmetijski minister. O kronanju se razpišejo tudi mediji, kar kaže na to, da je postala svečinska kraijica, kot edina pri nas, znana po celi državi. Prihajajo vabila za udeležbo na različnih vinogradniških prireditvah in kraljica se jih udeležuje.

Naslednja kraljica, ki jo je predlagal odbor, ni želela sprejeti tega naslova.

Zato imenuje odbor naslednjo kraljico, Ivanko Jamnik., ki skupaj z možem Ignacom uspešno pričenjata z krnetovanjem, na perspektivni vinogradniški kmetiji. Ivanka je kot kraljica zelo aktivna, udeležuje se raznih prireditev, povabijo jo tudi v Avstrijo. Ker je bilo leto prekratko, da bi lahko vse postorila, obenem pa je bil na poti prvi mladi princ Uroš, se uvede dvoletni mandat kraljice. Kronanje opravlja v tem obdobju Peter Jamšek starejši, ki so ga zaradi njegovih osemdesetih let ter še vedno vedrega in čvrstega duha poimenovali kar starosta svečinskih vinogradnikov.

Zadnjo nedeljo v septembru leta 1992 je sprejela krono in postala nova kraijica Marjeta Jarc. S fakultetno izobrazbo in poročena na ugledni vinogradniški krnetiji Jarčevih je skupaj z možem Milanom veliko obetala in izpolnila pričakovanja.. Njen mandat je bil poln prijetnih doživetij in uspehov, od srečanja s predsednikom države Milanom Kučanom do obiranja stare trte na Lentu.

V časopisu iz leta 1994 lahko preberemo:" Tri dni in tri noči so se veselili v Svečini ", ob poročilu pa je slika nove kraljice Romane Žgur, ki ji starosta Peter Jamšek polaga krono na glavo. Kraljica ki se še ni utegnila uradno poročiti s Petrom Jamškom mlajšim, je s svojo vedrino in delom v vinogradništvu in vinarstvu opozorila nase in uspešno opravila svoj mandat. Kot nagrada se ji v tem času rodi prva svečinska princesa Petra.

Odbor izdela nov pravilnik o kraljicah in izbere novo kraljico, Štefko Dreisiebner. Kronanje na odru pred Visočnikovo hišo opravi Ivan Dreisiebner. Kraljico čaka v tem mandatu veliko dela, saj je na pragu praznovanje 800- letnice Svečine. Sodeluje pri sajenju vinske trte na vasi in njen mož Janko postane tako prvi viničar in skrbnik te trte. Izdelana je etiketa in prične se polnjenje kraljičinega vina.

Ker dobivajo Maribor in ostala mesta svoje vinske kraljice, se delo svečinske kraljice omeji bolj na domače področje. Pravilnik o izbiri kraljic določa, da izberejo novo kraljico možje bivših kraljic. Zato se dva tedna pred kmečkim praznikom zberejo na poziv predsednika kmečkega praznika, izdelajo kandidatno listo, z vsemi kandidatkami v fari, ki ustrezajo kriterijem pravilnika, nato pa s tajnim glasovanjem izberejo novo kraljico. Takoj po izvolitvi gredo k njej na dom, ji sporočijo veselo novico in podarijo šopek rož. Njen mož, novi viničar in skrbnik vaške trte, pa se običajno "oprime kletnega ključa" in pogosti žejne može z dobro kapljico. Dobro je, če je v družbi tudi domači godec, ki zaigra novoizvoljeni kraljici, možje pa veselo zapojejo. Če izvoljena kandidatka ni pripravijena sprejeti mandata, se ta čast nakloni kandidatki, ki je dobila druga največ glasov. Na kronanje se kraljica pripelje s kočijo in spremstvom, ki ponazarja njene simbole.

Leta 1998 postane nova kraljica Sonja Šerbinek. Kronanje opravi Vinko Šerbinek starejši. Komunikativna in razgledana vinogradnica, z širokim znanjem in veliko strokovnostjo, uspešno, kraljuje in prispeva k promociji svečinskih vin. Njen mož Cene, trden v svojih stališčih se kljub začetnim pomislekom glede kraljevanja izkaže kot odličen viničar. Kronanje kraljic prevzame Alojz Gaube starejši, znan vinogradnik in vinar, ki je član reda vinskih vitezov in je tako najprimernejša osebnost za takno opravilo. Ob njem je pri kronanju Janez Valdhuber, vrhunski vinski strokovnjak, ki z cilindrom na glavi odlično vodi protokolarne zadeve kronanja. Vida Valdhuber pa poskrbi z ekipo sodelujočih za kulturni program.

Program kronanjaje včasih tako ganljiv in doživet, da pritečejo solze tudi obiskovalicem iz Avstrije, ki ne razumejo našega jezika, da o naših "mehkosrčnežih" sploh ne govorimo.

Na prelomu tisočletja prevzame krono Brigita Kren. Njen naglas v preudarnih govorih priča o tem, da so njene mladostne korenine zunaj Svečine, vendar sta z možem Ivanom, ki postane viničar, odlična vinogradnika in proizvajalca vrhunskega vina. Tako je lahko svoj mandat kraljevanja, kljub obilici dela na lastni kmetiji, strokovno in uspešno opravila.

Kraljica Klavdija Gaube, ki ji je krona že nekajkrat le za las ušla in je dejala, da je morda še premlada, je zdaj dozorela kot grozdje, iz katerega pričakujemo najkvalitetnejše vino. Član reda vinskih vitezov Alojz Gaube je posadil krono na glavo kraljici, ki bo prav gotovo pustila vidne sledove svojega uspešnega kraljevanja in tako obogatila nas, Svečinčane. Njen mož Alojz, eden najbolj znanih pridelovaicev vrhunskih vin v Sloveniji, pa bo prava osvežitev za naše viničarske vrste.

Maj 2003       Zapisal: Peter Jamšek

Oglejte si tudi
TIC Svečina
Plač 7
2201 Zgornja Kungota
t. +386 (0)41 917 001
www.svecina.com
info@svecina.com
Facebook
pridružite se nam na FACEBOOKu
Google+
obiščite naš Google+ profil