Zgodovina

Po starih zapiskih so pred 150-imi leti v nekem vinogradu v Svečini našli rimski bronasti novec, ki ga je svoje čase hranil nek krojač v Mariboru, potlej pa je za njim izginila vsaka sled. Bil je že slabo ohranjen, zato glave cesarja na njem ni blo več za spoznati. Bolj kot denar pa je zanimivo najdbišče?! Le kdo ga je izgubil na enem izmed vinogradniških pobočij in kako je sploh prišel tja?

Svečinske gorice so bile že zelo zgodaj poseljene. V rimski dobi je tod vodila cesta preko Plača in je povezovala rimske postojanke v Lipnici in na Dunaju.

Ime Svečina se prvič pojavi leta 1270 v nemških in latinskih listinah kot Witschein ali Wetschina. Leta 1754 je imel župnik svoj pečat. Zgradil je novo župnišče in obnovil cerkev. Leta 1773 je že bila ura v cerkvenem stolpu. Prvi svečinski šolarji so se šolali v mežnariji, nato so leta 1760 dobili svoj prostor v kovačiji na parceli današnje "vile". Leta 1885 so bili v Svečini že trije sejmi. Leta 1923-24 slaba letina zaradi toče v mesecu avgustu. Zaradi vojnih dogodkov in hude zime leta 1940 nastane vsesplošna draginja. Kubični meter drv (bukovih) je stal 150 din. Krivci so bili vojni dobičkarji. 1955/1957 je bil izdelan načrt za stadion.Ob čakanju na kredit pa je najverjetneje tudi idejnim načrtovalcem pošla volja. Na pobudo šolskega upravitelja Franca Lorberja ustanovijo leta 1957 otroški vrtec (7-13 otrok).

Danes ima Svečina 1034 prebivalcev na 1617 ha. K vaški skupnosti Svečina spada 8 naselij: Špičnik, Slatina, Svečina, Slatinski dol, Ciringa, Plač, Podigrac, Zg. Vrtiče. Ima vinogradniški, sadjarski in delno živinorejski značaj. Iz tega okoliša prihajajo zelo znana vrhunska vina. 1997. leta je Svečina praznovala 800. obletnico prve pisne omembe kraja. Svečino pa lahko povežemo tudi z znanim imenom iz 16. stoletja; v tej vasi se je namreč rodil in preživel svoje otroštvo Andrej PERLACH (1490 - 1551), zvezdoslovec, matematik in zdravnik ter štirikratni dekan medicinske fakultete in rektor dunajske univerze.

V Svečini imamo podružnično osnovno šolo, vrtec, turistično društvo, kulturno-umetniško društvo, strelsko društvo, jahalni klub ter manjše obrtne in podjetniške obrate.

Oglejte si tudi
TIC Svečina
Plač 7
2201 Zgornja Kungota
t. +386 (0)41 917 001
www.svecina.com
info@svecina.com
Facebook
pridružite se nam na FACEBOOKu
Google+
obiščite naš Google+ profil